Bölüm Başkan Yardımcıları

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU
Telefon: 0 312 297 87 25
e-posta: ugursadi@hacettepe.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEDE
Telefon: 0 312 297 87 25
e-posta: kadirdede@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr