Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN
Telefon: 0 312 297 87 25
e-posta: mdaydin@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr