Mezunların Mesleki Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, disiplinlerarası derinliği olan eğitimleri ve yüksek yabancı dil becerileri sayesinde ulusal ve uluslararası ölçekte, oldukça geniş bir yelpazede istihdam fırsatı bulabilmektedir. Bölüm öğrencilerinin kariyer planları; Bölüm Program Koordinatörlüğü ile Kariyer Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü danışmanlık faaliyetleri ile desteklenmekte; öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak hazırlanan kişiye özgü ders planlarıyla, kişisel yatkınlıklarına uygun bir mesleki tercihe yönelebilmesi için gerekli her türlü idari ve akademik destek sağlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam alanı; özel sektörden kamu sektörüne, özerk kuruluşlardan sivil toplum örgütlerine ve çeşitlik düşünce kuruluşlarına, siyasal araştırma, reklamcılık ve danışmanlık hizmetlerinden bankacılık sektörüne uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları; kaymakamlık, mülki idare amirliği, İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde ve Bölge İdare Mahkemelerinde hakimlik, Danıştay ve Sayıştay’da uzmanlık ve denetçilik; Bakanlıklarda çeşitli kademelerde yöneticilik, uzmanlık ve uzman yardımcılığı; Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve uzman yardımcılığı; kamu kuruluşları, belediye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yöneticilik; Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk; Rekabet Kurulu vb. üst kuruluşlar ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kariyer kuruluşlarında uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik; kamu ve özel bankalarda, uluslararası kuruluşlarda uzmanlık, uzman yardımcılığı, denetçilik, müfettişlik, müfettiş yardımcılığı ya da orta ve üst kademe yöneticilik yapabilir.

Ayrıca mezunlarımız, çeşitli sivil toplum örgütlerinde; düşünce kuruluşlarında ve stratejik araştırma merkezlerinde; ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında; BM, AB vb. ulusötesi organizasyonlarda ve uluslararası temsilciliklerde; politika analisti, siyasi danışman, kamu politikası uzmanı, siyasal iletişim uzmanı, bölge ve politika uzmanı veya orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr