Yandal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yandal Programı'nda toplam beş (5) zorunlu ders bulunmaktadır. 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminden itibaren, SBKY Yandal Programı'na kayıtlı öğrencilerin, Mezuniyet için Gerekli Asgari Zorunlu Ders Yükü 15 Yerel kredi ve 25 AKTS Kredisinden oluşmaktadır. Bu 5 zorunlu derse ek olarak aşağıdaki listede belirtilen seçmeli dersler havuzundan tercih edilecek en az iki seçmeli (2) ders ile kazanılacak 6 Yerel Kredi ve 10 AKTS Kredisi de Mezuniyet için Tamamlanması Gereken Seçmeli Ders Yükü olarak belirlenmiştir. 

Böylece, programdan MEZUN OLABİLMEK İÇİN; öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli derslerden TOPLAMDA; Yirmi Bir (15+6=21) Yerel Kredi ve Otuz Beş (25+10=35) AKTS Kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

NOT: Zorunlu derslerden bir kısmını ya da tamamını daha önce herhangi bir Lisans Programından almış olan öğrenciler, almış oldukları derslerin yerine seçmeli derslerden ilgili krediyi dolduracak nispette ders tercih ederek Yandal Programı'nı tamamlayabileceklerdir. 


ÖNEMLİ NOT

* 11.11.2015 tarihli Senato onayı ile yeni yandal programımız onaylanmış ve 2015-2016 akademik yılı Bahar dönemi itibariyle uygulamaya konulmuştur (ilgili karar için tıklayınız).

Not: 11.11.2015 değişikliği öncesi eski Yandal Programı için ekteki belgeyi inceleyiniz.

** SBKY Yandal Programı'nda yapılan revizyon öncesinde programda yer alan derslerin eşdeğerlikleri için lütfen Üniversitemiz 20.05.2015 Tarih ve 2015-209 Sayılı Kararı ekinde belirtilen Eşdeğerlik Tablosu'nu dikkate alınız. 

*** Yandal Programı'yla ilgili diğer ayrıntılar ve yürütme esasları için lütfen Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'ni inceleyiniz.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr